Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Szanowni Państwo,


w imieniu spółki My Family Home sp. o.o. zwracam się z prośbą o oszacowanie ceny usługi przeprowadzenia prac badawczo-rozwojowych dotyczących opracowania projektu modułowego, prefabrykowanego domu wykonanego z wyrobów papierniczych oraz przeprowadzenie badań jego parametrów technicznych i użytkowych. Prace badawczo-rozwojowe wpisane są w projekt wsparty przez Agencję Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej w ramach projektu grantowego pn. „Bon na innowacje – wsparcie grantowe dolnośląskich przedsiębiorstw”.


Zakres prac obejmuje:

1. Opracowanie koncepcji domu modułowego oraz jego elementów, opracowanie prefabrykatu przegrody budowlanej wykonanego z wyrobów papierniczych. Opracowany zostanie również sposób projektowania modułowych domów z prefabrykatów wykonanych z wyrobów papierniczych w sposób odpowiadający zapotrzebowaniu przyszłych klientów. Proces projektowy, z jednej strony ograniczony będzie zakładaną seryjną produkcją z drugiej będzie brał pod uwagę elastyczność rozwiązań funkcjonalnych.

2. Przeprowadzenie prac badawczych i rozwojowych nad opracowaną koncepcją:

a. Przeprowadzenie badań i symulacji dotyczących właściwości akustycznych przegrody

b. Przeprowadzenie badań i symulacji izolacyjności termicznej przegrody

c. Analiza rozwiązań konstrukcyjnych

d. Analiza wpływu na środowisko naturalne wybranych rozwiązań projektowych, materiałowych i konstrukcyjnych.

e. Analiza wpływu czynników zewnętrznych w tym wpływ wilgoci i ognia na opracowany produkt

3. Opracowanie ścieżki wdrożenia produktu poprzez usieciowioną współpracę z innymi podmiotami gospodarczymi – producentami wyrobów papierniczych. Pod uwagę wzięte będą dwie możliwe drogi wdrożenia produktu. Jako domki wolnostojące lub jako wydzielenie zamkniętej przestrzeni we wnętrzach obiektów o znacznej kubaturze.

Podczas prac Zleceniobiorca zapewni niezbędny personel i narzędzia do właściwego i terminowego wykonania przedmiotu umowy.

Ponadto Zleceniobiorca oświadcza, że posiada kwalifikacje niezbędne do wykonania umowy.

W sytuacji deklaracji chęci realizacji prac B+R proszę o przesłanie oferty w wiadomości na adres sekretariat@myfamilyhome.pl do piątku 19.08.2022 do godziny 16:00.

Przez

Dodaj komentarz

Komentarz

Sprzedaż mieszkań:

sprzedaz@myfamilyhome.pl
Kierownik działu sprzedaży: +48 609 222 530

Sprawy ogólne:

sekretariat@myfamilyhome.pl
Sekretariat: +48 713 070 769

Obserwuj