Klauzula informacyjna

W przypadku kierowania wiadomości poprzez formularz kontaktowy oraz zapytania o ofertę, spotkanie umieszczony na stronie www.myfamilyhome.pl , Administratorem Danych Osobowych zawartych w wiadomości jest My Family Home sp. z o.o. KRS 0000907685 NIP 8943080005. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu obsługi przesłanego zapytania, udzielenia wstępnych informacji związanych z nawiązaniem współpracy ze Spółką, umówieniem spotkania oraz przedstawienie oferty. Udzielenie odpowiedzi na Pani/Pana pytanie uzasadnia realizację prawnych interesów Spółki w ramach komunikacji z użytkownikami strony na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest w związku z tym niezbędne w celu identyfikacji nadawcy.
Spółka przetwarza Pani/Pana dane wyłącznie w zakresie niezbędnym, a całość korespondencji przechowywana jest w sposób zapewniający wysoki standard bezpieczeństwa zawartych w jej treści informacji. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

Zawarte w korespondencji dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny na realizację celów przetwarzania lub do momentu zgłoszenia przez Panią/Pana skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
Treść korespondencji przekazywana jest wyłącznie upoważnionym pracownikom Spółki w zakresie niezbędnym dla realizacji ich zadań. Spółka nie przewiduje ujawnienia Pani/Pana danych osobowych zawartych w mailu żadnym podmiotom zewnętrznym, tym bardziej dane te nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
W razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Spółkę, może się Pani/Pan z nami skontaktować poprzez formularz kontaktowy umieszczony na stronie. Szczegółowe informacje w zakresie ochrony danych zawarte są w Polityce Prywatności.
Sprzedaż mieszkań:

sprzedaz@myfamilyhome.pl
Kierownik działu sprzedaży: +48 609 222 530

Sprawy ogólne:

sekretariat@myfamilyhome.pl
Sekretariat: +48 713 070 769

Obserwuj